Disclaimer - Merk Binnenzonwering

Gratis opmetenmonteren

Ga naar de inhoud

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Merk binnenzonwering niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Merk binnenzonwering weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Informatie van derden
Merk binnenzonwering is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Intellectuele eigendomsrechten
Merk binnenzonwering maakt de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier te presenteren. Alle afbeeldingen en teksten zijn en blijven echter wel eigendom van Merk binnenzonwering of van dealer Verano® en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Merk binnenzonwering. De informatie en het materiaal op www.merbinnenzonwering.nl mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij altijd voor bronvermelding.
Terug naar de inhoud